Vybavte si svůj objekt, firmu, hotel či domov úspornými šetřiči vody! Již od 3ks na Vás čeká LETNÍ sleva ve výši 10%; Poskytujeme 5-ti letou záruku!
Váš nákupní košík : 0 ks za celkem 0 Kč | zobrazit košík | vyprázdnit

Obchodní podmínky

Dodavatel:

Spoříme vodu.cz s. r. o.
Máchova 2240/28
741 01 Nový Jičín

2. Výběr, objednání a způsob dopravy zboží

Seznam zboží uvedený na internetových stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Většina produktů jse skladem a je odeslána do 48 hodin. V případě nedostupnosti produktu bude zákazník uvědoměn o termínu dodání.

Výběr zboží

Před objednáním si zákazník pečlivě vybere zboží. Nebude-li Vám vše jasné, či chce více informací, kontaktuje nás telefonicky nebo e-mailem.

Objednání zboží

Zákazník po vybrání zboží do košíku řádně vyplní objednávkový formulář s vyznačením způsobu platby a objednávku odešle. Ceny zboží si zákazník může ověřit u jednotlivých položek zboží, ceny za dopravu a další poplatky na stránce Nákupní košík. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a dále slouží k rezervaci zboží . Zákazník neprodleně obdrží od dodavatele potvrzení o přijetí objednávky, čímž se objednávka stane závaznou!

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou do 5-ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Způsob úhrady

Zákazník si zvolí jednu z možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele s příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Důvodem může být nedostupnost u výrobce, nebo zrušení výroby apod. Zrušení objednávky může proběhnout i později , ale vždy po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Odběr a převzetí zboží

Vybrané zboží je zasláno prostřednictvím smluvní zásilkové služby.

Zaslání přepravní službou

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území České republiky.

Zboží je považováno za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce zákazníka.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si a zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho přebírání za přítomnosti přepravce. V případě poškození zboží je nutné vyhotovit záznam o poškození zásilky a tuto skutečnost nechat přepravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude dále postupováno a zákazníkovi bude provedena oprava zboží , případně výměna při velkém poškození zboží. O poškození zboží přepravní službou nás prosím informujte.

Podepsáním dodacího listu přepravce zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

4. Doklady a záruční listy

Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad který je zároveň záručním listem.

Návod na montáž produktů je umístěn na stránkách www.sporime-vodu.cz .

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nesplnění smluvních podmínek ze strany dodavatele.

Zákazník, který nekupuje zboží za účelem obchodní nebo podnikatelské činnosti, má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody dalšího postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit oznámením dodavateli elektronickou formou na e-mailovou adresu. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele za těchto podmínek:

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
 • zboží nesmí být použité
 • zboží nesmí být poškozené
 • zboží musí být kompletní (tzn. vč. příslušenství, návodu, záručního listu atd.)

Zákazník zašle zboží doporučeně a pojištěné, neboť dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu ani poškození (doporučeně neznamená na dobírku!). Zboží zaslané na dobírku nebude dodavatelem převzato a bude zasláno zpět zákazníkovi.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude dodavatel odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno zpět zákazníkovi na náklady kupujícího nebo bude uschováno v provozovně dodavatele za manipulační poplatek ve výši 10% z kupní ceny zboží za 1 den uschování (tento poplatek zahrnuje manipulaci, prostor na uschování a pojištění movitých věcí).

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30-ti dnů po vrácení zboží.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažduje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků (jméno, e-mailovou adresu, adresu a telefon), které slouží k usnadnění případných dalších objednávek zákazníků, vyřízení reklamace apod.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platně pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve své prodejně. Pro zákazníka vždy platí obchodní podmínky aktuální v den objednání zboží.

Platební podmínky

V současné době můžete v internetovém obchodě platit těmito způsoby:

 • Dobírkou – při převzetí dobírky, kdy si zboží necháme dovézt přepravní službou
 • Bankovním převodem – na základě proforma faktury, platba se provádí převodem a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet.

Prodávající si vyhrazuje právo změn cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedena na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.

Dopravní podmínky

Česká pošta

Česká pošta dopraví Vámi vybrané zboží následující pracovní den od podání zásilky. V případě nepřítomnosti zanechá pošta adresátovi oznámení o uložení zásilky. Uloženou zásilku na poště je možno vyzvednout stanoveném přepravcem.

Cena dopravy včetně pojištění a balného je uvedena v objednávce.

Při platbě převodem není doprava účtována .

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle Zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Spoříme vodu.cz s. r. o. .

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který může sloužit zároveň jako záruční list.

Záruční podmínky

Není-li na dodacím nebo záručním listě stanoveno jinak, je záruka na dodané zboží 60 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Prodávající se zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jenž selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • Používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedených v dokumentaci
 • Zboží bylo poškozeno živly
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedených dokumentaci

Zákazníkům, kteří zboží kupují pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem (nákup na IČ),není záruční doba stanovena Občanským zákoníkem. Záruční doba stanovaná Občanským zákoníkem je určena pouze pro spotřebitele.

Reklamace

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace prodejna e-shopu společnosti Spoříme vodu.cz s. r. o.

K reklamovanému zboží prosím přiložte:

 • Kopii daňového dokladu
 • Záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
 • Přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady naší společnosti.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtována náhrada vzniklých nákladů prodávajícímu. Náhrada vzniklých nákladů zahrnuje náklady na dopravu mezi zákazníkem a servisem .Neoprávněnost reklamace musí být ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením výrobce.

 

Shlédněte videa

Snadná výměna perlátoru

Měření průtoku


Vyplňte několik údajů,
a zjistěte,
kolik uspoříte !

Kalkulátor úspory

Přehled vyhodnocení zkušebních osazení bytů výrobky WATERSAVERS®

počet členů v domácnosti
(průměr na bytovou jednotku )
prům. spotřeba vody investice do úsporných perlátorů umyvadlo, dřez, sprcha průměrná roční úspora v Kč návratnost investice v měsících
dvoučlenná domácnost 65 m3 836,00 3 500,00 2,80
tříčlenná domácnost 90 m3 836,00 5 500,00 1,85
čtyřčlenná domácnost 155 m3 836,00 7 500,00 1,33
SOUČET 310 m3 2 508,00 16 500,00 0,75

Nejčastěji kladené otázky ke spotřebě vody v domácnosti:

Kolik doma spotřebujete vody? Jaká je průměrná denní spotřeba na osobu? Kde se využívá nejvíce vody? Kolik litrů proteče při sprchování nebo mytí nádobí? Jaké množství vody si vyžádá myčka nebo vana?
Klikněte zde a přečtěte si více....
skupinka perlátorů

Kolik jsme uspořili ?

V projektu Byty Ostrava bylo produkty Watersavers, s.r.o. osazeno
39 833 domácností v Ostravě a okolí.

K osazení těchto bytů bylo použito 119 500 kusů šetřičů vody.

Předpokládaná finanční úspora projektu je 311 046 337 Kč/rok.

Během poskytnuté pětileté záruční doby přinesou šetřiče vody úspory 1,5 - 2 miliardy Kč. Přesná částka se bude odvíjet od meziročního zvyšování cen vody a energie (běžně 6-8%/rok).

Plný návrat vložené investice nastal v již během
prvních 2 týdnů po instalaci
.

Díky použití šetřičů vody dochází nejen k významnému snižování nákladů na vodu a energii, ale také ke snižování vypouštěných emisí CO2 do ovzduší.

Hodnota vypouštěného CO2 se tak na Ostravsku sníží
o 3 730,22 tun/rok
.
Během pětileté záruční doby se sníží množství vypouštěného CO2 do ovzduší o 18 651,1 tun.

Hledáte práci ?

Hledáme šikovné obchodníky pro prodej úsporných produktů
pro následující oblasti krajů a okresů :

Středočeský kraj

• Benešov
• Beroun
• Kladno
• Kolín
• Kutná Hora
• Mělník
• Mladá Boleslav
• Nymburk
• Praha-východ
• Praha-západ
• Příbram
• Rakovník

Jihočeský kraj

• České Budějovice
• Český Krumlov
• Jindřichův Hradec
• Písek
• Prachatice
• Strakonice
• Tábor

Plzeňský kraj

• Domažlice
• Klatovy
• Plzeň-jih
• Plzeň-město
• Plzeň-sever
• Rokycany
• Tachov

Karlovarský kraj

• Cheb
• Karlovy Vary
• Sokolov
• Ústecký kraj
• Děčín
• Chomutov
• Litoměřice
• Louny
• Most
• Teplice
• Ústí nad Labem

Liberecký kraj

• Česká Lípa
• Jablonec nad Nisou
• Liberec
• Semily

Královéhradecký kraj

• Hradec Králové
• Jičín
• Náchod
• Rychnov nad Kněžnou
• Trutnov‘
• Pardubický kraj
• Chrudim
• Pardubice
• Svitavy
• Ústí nad Orlicí

Kraj Vysočina

• Havlíčkův Brod
• Jihlava
• Pelhřimov
• Třebíč
• Žďár nad Sázavou

Jihomoravský kraj

• Blansko
• Brno-město
• Brno-venkov
• Břeclav
• Hodonín
• Vyškov
• Znojmo

Olomoucký kraj

• Jeseník
• Olomouc
• Prostějov
• Přerov
• Šumperk

Moravskoslezský kraj

• Bruntál
• Frýdek-Místek
• Karviná
• Nový Jičín
• Opava
• Ostrava-město

Zlínský kraj

• Kroměříž
• Uherské Hradiště
• Vsetín
• Zlín

Kontaktujte nás...